سنسور آهنربایی آسانسور پیشرو

برای مشاوره، سفارش و خرید این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

موبایل: 09141889497

دفتر 1: 04433480894

دفتر 2: 04433480895

توضیحات

محل نصب محصول: سقف کابین آسانسور و به یوک کابین آسانسور متصل می شود سنسور پیشرو به عنوان سنسور شناسایی طبقات آسانسور شناخته می شود با کمک آهن ربا های نصب شده روی ریل های راهنما سنسور شناسایی طبقات مشخص می کند که در کدامین طبقات ایستاده و یا در حرکت می باشد.

saber ۱۴ آذر ۱۴۰۰